Hebrew‎ > ‎

אושרה תוכנית הבנייה במצפה נפתוח בירושלים: 1,400 יחידות דיור יוקמו באתר הטבע הייחודי

posted Dec 11, 2015, 7:13 PM by Lifta Society   [ updated Dec 11, 2015, 7:15 PM ]
Lifta
צבי ושועל במצפה נפתוח בירושלים, אחד מאתרי הטבע היחודיים 
באזור

על אף התנגדות עיריית ירושלים שאיימה בנקיטת צעדים משפטיים, התוכנית אושרה ברוב גדול בוועדת התכנון הארצית למתחמים מועדפים. נציג המשרד להגנת הסביבה נמנע

11/11/2015
 צפריר רינתניר חס
 
ועדת התכנון הארצית למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) אישרה היום (רביעי) את תוכנית הבנייה באתר מצפה נפתוח  בירושלים. זאת על אף ההתנגדות החריפה של עיריית ירושלים שאיימה בנקיטת צעדים משפטיים נגד ההחלטה. ההחלטה אושרה ברוב גדול של חברי הוועדה. נציג המשרד להגנת הסביבה בוועדה נמנע. הצעה נגדית של נציג ארגוני הסביבה לבטל את התוכנית נדחתה.

על פי ההחלטה שאושרה, הוועדה קובעת שהיא רואה חשיבות בתוספת יחידות הבנייה לעיר במסגרת התוכנית. היא קבעה שעל רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר להבטיח פיקוח סביבתי על ביצוע העבודות, לשמר אתרי עתיקות וכן להבטיח דיור מוגן ודירות לסטודנטים. תוכנית הבנייה שאושרה מאפשרת הקמת כ-1,400 יחידות דיור, חלקם בבניינים של 5-7 קומות. שטח התכנית הוא 417 דונם - יותר ממחצית שטח אתר הטבע.

נציג ארגוני הסביבה בוועדה, איתמר בן דוד מהחברה להגנת הטבע, טען שאישור התוכנית יביא לפגיעה חמורה בשטחים בעלי ערכי טבע רבים. הוא ציין לשבח את מאמצי צוות התכנון לצמצם את הפגיעה בנוף ובטבע אך טען שאין די בכך. יש לציין שגם הקרן הקיימת התנגדה בתוקף לתוכנית שבמסגרתה שונה יעוד של שטח יער לטובת בנייה.

מצפה נפתוח נחשב לאחד מאתרי הטבע הייחודיים באזור ולגבעה האחרונה בתוך תחומי העיר ירושלים שעוד לא כוסתה בבטון ומלט. הגבעה, הצמודה לשכונת רמות, הפכה בעשור האחרון ל"עיר מקלט" עבור מינים רבים של בעלי חיים שנמלטו אליה בשל הפיתוח המסיבי של האזור כולו. מתחת לגבעה מצוי עמק הארזים ובו נבנים היום פרויקטי ענק בשל הקמת קו הרכבת החדש לירושלים והרחבת כביש מספר 1. מצפה נפתוח נותר מעין אי ירוק אחרון עבור מאות מינים של צמחי בר וכן בעלי חיים רבים, בהם צבאים, שועלים, צבועים, קיפודים ועוד.

תושבי שכונת רמות הרואים בשטח זה את הריאה הירוקה של השכונה, ניהלו מאבק ממושך נגד תוכנית הבנייה. הם גיבשו בתיאום עם הקרן הקיימת תוכנית חלופית להפיכת השטח לפארק. היא הוגשה לוועדה לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים אך זו נמנעה מלדון בה בגלל הדיון המתוכנן בותמ"ל, שסמכויותיה גוברות על אלו של כל ועדות התכנון האחרות.

עיריית ירושלים פנתה לפני הדיון ליושב ראש הוותמ"ל, ערן ניצן ממשרד האוצר וציינה שמדובר במהלך שנכפה על העירייה ומנוגד לתוכניותיה לפתח את השכונות הקיימות בעיר. העירייה ציינה שמדובר במהלך שממילא לא ניתן יהיה ליישם ללא שיתוף ותיאום מצידה. היא הודיעה שבמקרה והוותמ"ל תדון ותאשר את התוכנית היא תפנה לערכאות משפטיות.

בתגובה להחלטת הוותמ"ל אמר ראש העיר, ניר ברקת: "אני רואה בחומרה את ההחלטה. אנחנו מנהלים מאבק ארוך נגד הכוונה להחיות את תוכניות הבנייה במערב ירושלים שיביאו לפגיעה קשה בעיר. את העיר צריך לתכנן יחד עם העירייה והתושבים כדי לחזקה ולא להחלישה. אנחנו קוראים להתמקד בבנייה של למעלה מ-30 אלף יחידות דיור במקומות שאינם שנויים במחלוקת, באמצעות התחדשות עירונית וזאת במקום מספר קטן של יחידות דיור השנויות במחלוקת".

למרות אישור התוכנית הדרך לבניית השכונה עוד רחוקה. קשה לראות כיצד נוכח התנגדות כה נחרצת של ראש העיר ומערכת התכנון בעיריית ירושלים תצליח המדינה לכפות את הקמת השכונה. עם זאת, אישור התוכנית אתמול מגדיל מאוד את האיום על עתידה של הגבעה.

מָקוֹר: הארץ
Comments