Hebrew‎ > ‎

המינהל: ייתכן שהיקף הבנייה בליפתא יוקטן

posted May 18, 2011, 5:08 PM by Lifta Society   [ updated May 18, 2011, 5:46 PM ]
שות העתיקות עשויה להתערב אף היא בתוכניות הבנייה  בית המשפט שואל "מדוע להחפז?" וקבע המשך הדיון לעוד שבועיים  צו המניעה נגד בניית שכונת 212 הווילות - נשאר בתוקף

יגאל מרזל - 12/05/2011

יתכן שהיקף הבנייה של שכונת הוילות המתוכננת בליפתא, ירושלים, יוקטן. כך הודיעה (יום ד', 11.5.11) נציגת מינהל מקרקעי ישראל. ההודעה נמסרה בעת דיון שנערך בנושא בפני השופט ד"ר יגאל מרזל, בבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים בירושלים.

השופט מרזל קבע, כי על המינהל לגבש את עמדתו בנושא המכרז, ולהציגה בפני בית המשפט עד 22 במאי. לאחר מכן ימשיך הדיון. בינתיים, נשאר בתוקפו צו מניעה הזמני, האוסר על המינהל לפתוח את תיבת המכרזים, שבה נמצאות הצעות לרכישת מגרשי ליפתא. השופט אף שאל במהלך הדיון "מדוע יש להחפז בבנייה".

המינהל הוציא, בדצמבר אשתקד, מכרז למכירת 10 מגרשים, לבניית 212 וילות על אדמות ליפתא, כנראה תוך הריסת חלק מ-55 המבנים הנטושים במקום. מעטפות המכרז היו אמורות להפתח ב-9 במרס. אך יום קודם לכן הוציא ביהמ"ש, לבקשת עמותות יהודיות וערביות, צו מניעה זמני, האוסר על המינהל לפתוח את המעטפות ולקבוע את שמות הזוכים. 

העמותות טוענות כי נפלו פגמים בהצעת המכרז, וכי הוא הוצא לפני שנערך סקר מקיף על-ידי רשות העתיקות. ידוע, שבמקום מבנים צלבניים, מערות קבורה חצובות בסלע, וכנראה גם שרידים מתקופות קדומות. רשות העתיקות ערכה עד עתה רק סקר ראשוני. 

בנוסף, טוענת עמותה ערבית, כי כפר ליפתא הוא אחד הכפרים הערבים המעטים בארץ, שחלק ממבני הכפר נשארו על-תילם. העמותה הייתה מעדיפה לשקם את הכפר ולהפוך אותו לחלק מהמורשת הערבית בארץ ישראל.

כפר ליפתא, במערב ירושלים, ננטש על-ידי תושביו הערבים בימי מלחמת השחרור. הקרקעות הועברו לבעלות האפוטרופס, ומשם לבעלות מינהל מקרקעי ישראל. בספטמבר 2007 אושרה להפקדה תוכנית לבניית שכונת וילות. 

המכרז קובע, עם זאת, כי יש לשמור ולשמר את "גרעין הכפר", והכוונה כנראה לחלק מבתי המגורים ומבנים נלווים. 

בעת הדיון, אתמול, הבהירה נציגת המינהל, כי חוברת המכרז מפורטת מאוד, ונאמר בה במפורש, שעל היזמים לדעת, שייתכן מאוד שלא יוכלו לבנות את כל הוילות המתוכננות. "זהו השיקול של היזמים, האם להשתתף במכרז וולהגיש הצעות בתנאים אלו" - אמרה. יצוין, כי כל עוד לא נפתחה תיבת המכרז, אין לדעת אם וכמה הצעות הוגשו.

גם נציג רשות העתיקות הודיע, כי לאחר שיערך סקר מפורט "ייתכן מאוד שהיקף הבנייה יוקטן".

הזוכים במכרזים יחויבו לשלם הוצאות פיתוח בסך 142 מיליון שקל לכל המגרשים יחד, בעיקר לחברת "עמק איילון". במכרזים אין מחיר מינימום, אך מכיון שמדובר במגרשים לווילות, יש להניח שהמחירים יהיו גבוהים.
Comments