Hebrew‎ > ‎

שומרים על ליפתא – פעילות שימור וניקיון

posted Mar 9, 2011, 8:35 PM by Lifta Society   [ updated Mar 9, 2011, 8:52 PM ]
בואו עם מטאטא ועם שקית לאשפה והצטרפו לפעילות ניקיון ושימור


שומרים על ליפתא

ביום שבת 11 מארס 2011 מהשעה 10.00

נפגש כדי לנקות ולשמר את הכפר למען הדורות הבאים

הכפר ליפתא הוא העדות האחרונה לכפרים הערבים שנהרסו אחרי 1948, והוא הכפר היחיד שניתן לשמר כעדות לבנייה וחקלאות מסורתית שכמעט נעלמה.

כמו מאות אלפי פלסטינים שעזבו את בתיהם במהלך המלחמה ב 1948 ומעולם לא הורשו לחזור, גם תושבי ליפתא מעולם לא הורשו לחזור לכפרם – ורבים מהם חיים היום בירושלים המזרחית אך לא שותפים כמו רובנו תושבי ירושלים, מומחי שימור ואחרים בתהליך התכנון המחודש של הכפר.

עצרו את הבנייה -ליפתא לא תהייה הולילנד שנייה.

בואו עם מטאטא ועם שקית לאשפה והצטרפו לפעילות לניקיון ושימור הכפר ליפתא יחד עם ילידי ופליטי ליפתא

לתמיכה, לפעולה ולתרומות – אילן שטייר, 0545-69-20-89, ilan@makinghistory.co.il

למידע נוסף:

מכרז מינהל מקרקעי ישראל ים/405/2010 על פי תב"ע 6036 לליפתא.

דוחות מקצועיים עיינו: נספח ארכיאולוגי – רשות העתיקות -סקר אורבאני ראשוני של מינהל השימור ברשות.

מן העיתונות: רגע לפני שהשקדיות ייעלמו (דפנה גולן, הארץ)

לפרטים והרשמה

דפנה 0548820698
רימון לביא 0548020576

Comments