Hebrew‎ > ‎

ליפתא לציבור ולא ליזמים

posted Apr 10, 2011, 1:56 PM by Lifta Society   [ updated Apr 10, 2011, 2:35 PM ]
עבודה שחורה - 29/03/2011 

מנהל מקרקעי ישראל משווק שטחי בניה בליפתא ללא תכנית שימור, כפי שדורשת תכנית הבנייה הציבור מתנגד להפקרת שטחים ליזמים למטרות רווח, בלי להתחשב בערכי שימור אתם מוזמנים לחתום על עצומה

בימים אלה משווק מנהל מקרקעי ישראל במכרז שטחים בכפר ליפתא, בכניסה לירושלים, ליזמים פרטיים

ליפתא הוא כפר ערבי בכניסה לירושלים, שננטש על ידי תושביו הפלסטינים, והם לא הורשו לחזור אליו זהו המכלול היחיד והאחרון שניתן לשמר בו עדות לבנייה כפרית ולחקלאות מסורתית שרווחה בארץ ובאזור משך מאות שנים, וכמעט נעלמה מהנוף שרידי הכפר והנוף הפתוח שסביבו הם אבן שואבת

לחוקרים, למטיילים ולחובבי מורשת וטבע מכל רחבי העולם והארץ.

שיווק המגרשים בוצע ללא תכנית שימור, וללא תיעוד השרידים הארכיאולוגיים וההיסטוריים, כפי שדורשת תכנית הבנייה כמו כן, אין משתפים אדריכלים ותושבים, בהם גם תושביה הפלסטינים של ליפתא המתגוררים כיום בצד המזרחי של העיר, בדיון ציבורי על התוכנית

הפקרת המרחב הציבורי של ליפתא תוביל להקמת דירות רפאים של עשירים מחו"ל שישהו בדירות בחופשותיהם, ולרווח ליזמים הציבור ייאבד מרחב זה, ההיסטוריה שלו וערכיו.

תושבים ואדריכלים תומכים בשימור ליפתא, ובקידום תכניות שדואגות להיסטוריה, ולעתיד המשותף בירושלים

אזרחים מוזמנים לחתום על עצומה לעצירת המכרזים בליפתא

Comments