Hebrew‎ > ‎

סיכום הדיון המשפטי בעתירה לעצור את המכרז להחכרת מגרשי בנייה בכפר ליפתא

posted Jul 9, 2011, 12:52 PM by Lifta Society   [ updated Jul 9, 2011, 12:56 PM ]

עתירה מינהלית 8661-03-11
עו"ד סאמי ארשיד
 
בעקבות עתירה שהוגשה ב- 6 במארס 2011, הוציא השופט יגאל מרזל צו מניעה זמני המורה למינהל מקרקעי ישראל להקפיא את פרסום תוצאות המכרז המציע לחכירה מגרשים לבנייה בכפר ליפתא. העתירה הוגשה על ידי עורך הדין סאמי ארשיד בשם פעילים ירושלמים ביניהם ילידי ליפתא, עמותת בני ליפתא, עמותת רבנים למען זכויות אדם ועמותת ג'פרא לקידום המורשת הבנויה בישוב הערבי בארץ.
 
בעתירתם נגד מינהל מקרקעי ישראל ביקשו העותרים את התערבות בית המשפט, במטרה למנוע העברת נכסים וקרקעות בליפתא לידיים פרטיות כדי להקים מיזם נדל"ני יוקרתי ולעצור את הרס הכפר, המהווה עדות אחרונה לכפרים הערביים ולנוף תרבות שהיה נפוץ בישראל לאורך ההיסטוריה עד תחילת המאה העשרים.
 
לטענת העותרים, "במצב הנתון ולפיו הכפר ליפתא הוא כפר נטוש ובעליו המקוריים גרים כפליטים במרחק של מאות מטרים בודדים מכפרם מן הראוי היה להימנע מכל בנייה במקום ובוודאי להימנע מבנייה שיש בה כדי להביא להרס הכפר ונישול טוטאלי של תושבי המקום המקוריים מזכויותיהם". עוד כותבים העותרים, כי "שיווק מגרשים לבניה בכפר ליפתא וכפועל יוצא הקמת מבנים חדשים על אדמות הכפר ובמקום הכפר הקיים, יש בה משום סיכול היכולת של שימור הכפר הקיים וסיכול כל אפשרות לשחזור המבנה ההיסטורי של הכפר על כל המשתמע מכך".
 
העותרים מבקשים כי ביהמ"ש יורה על ביטול המכרז למכירת מגרשים בליפתא ויורה למינהל מקרקעי ישראל להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע במורשת הפיזית והתרבותית של המקום, עד לאחר שיושלם הליך תכנון כולל של אזור הכפר, שיכלול תכנון לשימור של האתר לפי אמות מידה מקצועיות ותוך שיתוף הציבור.
 
לעתירה צורפה חוות דעת מקצועית של חמישה מבכירי האדריכלים ואנשי השימור והתכנון בישראל, הנוגעת לכשלי שימור חמורים במכרז. בחוו"ד נקבע, כי המכרז של ממ"י אינו עומד בקריטריונים של שימור המקובלים בארץ ובעולם, וכי לא קיימים הנתונים המלאים המאפשרים שיווק מגרשים והוצאת היתרי בנייה. מחברי חוו"ד קובעים, כי יש להקפיא את מהלך המכרז עד להשלמת מהלך התיעוד המפורט של ליפתא, הכנת תכנית בינוי ופיתוח וחתימה על הסכם פיתוח בין המינהל לעיריית י-ם.
 
על פי בקשת השופט, התבקשו גם עירית ירושלים וגם רשות העתיקות להשיב לעתירה. בדיון שהתקיים ביום 11 במאי בבית המשפט שאל השופט את נציג רשות העתיקות האם בתשובתו לבית המשפט אין משום הסכמה כי המכרז הוצא קודם שנעשה המיפוי ההכרחי ואם לא מוטב היה לקיים סקר שימור מפורט לפני שמוציאים את האדמות למכרז. בתשובת נציג רשות העתיקות אמר עו"ד המייצג כי יש מקרים דומים שבהם הוצא מכרז ורק אחרי כן נערך סקר ושלרשות העתיקות שמורה הזכות לעצור בנייה גם אחרי שהקרקעות נקנו על ידי יזמים פרטיים. עם זאת, לאחר שהשופט שאל האם במקרה כזה השיקולים זהים לכאלה שנעשים לפני מכרז, הודה נציג רשות העתיקות כי כשיש יזם פרטי שהשקיע כסף יש לאזן בין זכות הקניין שלו לבין צרכי השימור.
עורכת הדין של מינהל מקרקעי ישראל נשאלה על ידי השופט מדוע ממהר המינהל להוציא את הקרקעות למכרז. היא ענתה שיש מצוקת דיור בירושלים ושהתוכנית אושרה אחרי הסתייגויות על ידי כל הוועדות הרלבנטיות. השופט מרזל הציע לנציגי  מינהל מקרקעי ישראל לבטל את המכרז.
השופט הציע לבטל את המכרז ועל פי בקשת המייצגת את מינהל מקרקעי ישראל נתן ארכה של שבועיים עד ל- 22 במאי לקבלת תשובת המינהל. בינתיים, ביקש מינהל מקרקעי ישראל שלוש ארכות להגשת תשובה שמיועדת להתקבל השבוע.

Facebook page
Comments