Hebrew‎ > ‎

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים הורה היום, 6.2.2012, על ביטול המכרז של מינהל מקרקעי ישראל לשיווק אדמות הכפר הפלסטיני הנטוש ליפתא.

posted Feb 6, 2012, 9:10 PM by Lifta Society   [ updated Feb 6, 2012, 9:11 PM ]

6/2/2012
 
הודעה לעיתונות

בפסק דין מנומק המשתרע על פני 22 עמודים, קיבל בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים (כבוד השופט יגאל מרזל) את העתירה שהגיש עורך הדין סאמי ארשיד, בחודש מרץ 2011, בשם עותרים ציבוריים, פליטי ליפתא ופעילי זכויות אדם ישראליים (עמותת בני ליפתא הירושלמית, שומרי משפט- רבנים למען זכויות אדם, עמותת ג'פרא, ד"ר דפנה גולן, אילן שטייר, צאלח סיאם, עבד אלרחמאן אבו ליל, רדוואן ברקאת, דאוד עבידי, ג'לאל עקל ומוחמד עודה).
 
בפסק הדין הורה בית המשפט כי המכרז של מינהל מקרקעי ישראל שמספרו 405/2010 מבוטל. בכך למעשה נעתר בית המשפט לעתירה במלואה ומנע את שיווק ומכירת אדמות הכפר ליפתא והבתים הנטושים שבכפר ליזמים פרטיים. יצויין כי מכרז זה פורסם לפני כשנה על ידי עורך דין סאמי ארשיד כאמור, המכרז הוקפא בגלל שניתן צו מניעה האוסר על מינהל מקרקעי ישראל להמשיך בשיווק המגרשים. בפסק הדין מהיום ביטל בית המשפט את המכרז.
 
בעתירתם נגד מינהל מקרקעי ישראל ביקשו העותרים את התערבות בית המשפט, במטרה למנוע העברת נכסים וקרקעות בליפתא לידיים פרטיות כדי להקים מיזם נדל"ני יוקרתי ולעצור את הרס הכפר, המהווה עדות אחרונה לכפרים הערביים ולנוף תרבות שהיה נפוץ בישראל לאורך ההיסטוריה עד תחילת המאה העשרים.
 
לטענת העותרים, "במצב הנתון ולפיו הכפר ליפתא הוא כפר נטוש ובעליו המקוריים גרים כפליטים במרחק של מאות מטרים בודדים מכפרם מן הראוי היה להימנע מכל בנייה במקום ובוודאי להימנע מבנייה שיש בה כדי להביא להרס הכפר ונישול טוטאלי של תושבי המקום המקוריים מזכויותיהם". עוד כתבו העותרים, כי "שיווק מגרשים לבניה בכפר ליפתא וכפועל יוצא הקמת מבנים חדשים על אדמות הכפר ובמקום הכפר הקיים, יש בה משום סיכול היכולת של שימור הכפר הקיים וסיכול כל אפשרות לשחזור המבנה ההיסטורי של הכפר על כל המשתמע מכך".
 
העותרים ביקשו כי ביהמ"ש יורה על ביטול המכרז למכירת מגרשים בליפתא ויורה למינהל מקרקעי ישראל להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לפגוע במורשת הפיזית והתרבותית של המקום, עד לאחר שיושלם הליך תכנון כולל של אזור הכפר, שיכלול תכנון לשימור של האתר לפי אמות מידה מקצועיות ותוך שיתוף הציבור.
 
לעתירה צורפה חוות דעת מקצועית של חמישה מבכירי האדריכלים ואנשי השימור והתכנון בישראל, הנוגעת לכשלי שימור חמורים במכרז. בחוו"ד נקבע, כי המכרז של ממ"י אינו עומד בקריטריונים של שימור המקובלים בארץ ובעולם, וכי לא קיימים הנתונים המלאים המאפשרים שיווק מגרשים והוצאת היתרי בנייה. מחברי חוו"ד קבעו, כי יש להקפיא את מהלך המכרז עד להשלמת מהלך התיעוד המפורט של ליפתא, הכנת תכנית בינוי ופיתוח וחתימה על הסכם פיתוח בין המינהל לעיריית י-ם.
 
במהלך הדיונים שהתנהלו בבית המשפט שינה מינהל מקרקעי ישראל את עמדתו, וזאת לאור עמדת רשות העתיקות כי עדיף לבצע סקר שימור ותיעוד משלים לכפר ליפתא לפני שמוסרים את הקרקעות לידיים פרטיות.
 
עורך הדין סאמי ארשיד מסר בתגובה כי החלטת בית המשפט מהיום היא בראש וראשונה ניצחון גדול במאבק משפטי ארוך וצודק לשמור על המורשת של הכפר ולמנוע הרס של רובד חשוב של ההיסטוריה של הארץ ושל ירושלים. זוהי החלטה בעלת משמעות מיוחדת המהווה תקדים שמוכיח כי שימור המורשת של ליפתא הוא בעל חשיבות גם לדורות הבאים.
למידע נוסף:
עו"ד סאמי ארשיד- 0524204350
אילן שטייר- 0545692059  
 אדריכל שמואל גרואג    0505922428  
דפנה גולן-   msdgolan@mscc.huji.ac.il

Comments